Vår historie

javascript:void(0)

 

 

Gårdshistorie

Ringnes Gård har flott beliggenhet ved elva Ringnes som har sitt utløp i Krøderfjorden, rett under Norefjell. Familien har alltid forvaltet gården ved å utnytte ressursene de har ved jordbruk og skogdrift. Den første eieren var Erik på Ringnes som er nevnt i et "skinnbrev" fra 17. oktober 1325, hvor han gir et vitneprov. På den tiden bestod gården av flere bruk som ble samlet til en storgård på 50 000 daa, hvorav 30 000 da bestod av skog.

 

 

 

Historien opp i flammer

Mye tyder på at historien strekker seg enda lenger, men dessverre brant bygninger og løsøret ned under en storbrann i år 1618. ​All bygningsmasse bortsett fra låven brant til grunn, og alt fra skylddelingsforretninger, eiendeler og inventar gikk i oppløsning. Det eldste objektet som i dag befinner seg på gården, er en herskapelig eikekiste fra år 1682.
 

 

 

Problematisk overtagelse for sønnene

Anders Ringnes, faren til bryggeri-stifterne Amund og Ellef, måtte etter flere mislykkede forsøk med å forvalte eiendommen, overdra eiendommen til sin svoger i år 1855. Sønnene måtte derfor forlate farsgården, og bosette seg hos en slektning i Drammen hvor de fikk de formell utdannelse.
 


 

Starten på norges største bryggeri-historie

Videre gikk veien for guttene til Oslo i år 1860, dette skulle vise seg å bli starten på en av Norges største bryggeri-historier. Vi kjenner det i dag som Ringnes Bryggeri. Etter flere tiår med suksessen, var det med stor glede i år 1896 at Ellef Ringnes kjøpte tilbake familiegården ved Norefjell. Brødrene holdt et gjestfritt hus for venner og forretningsforbindelser - også for kongelige gjester, i forbindelse med sin blomstrende bryggerivirksomhet. På herregården finner man i dag historie i alle rom og vegger. Ikke noe annet sted kan du oppleve den ekte "Ringnesfølelsen" som på Ringnes Gård.

Eiendommen og gården er fremdeles i familiens eie, Knut Erik Ringnes har som sine forgjengere overtatt gården etter sin far, som har gått i arv i samme familie i over 700 år.